Benchmarking kampova

Što je Benchmarking kampova?

Benchmarking kampova je projekt Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu pokrenut 2014., u suradnji s KUH-om. Cilj projekta je mjerenje i uspoređivanje internih pokazatelja kampova.

Kako se pristupa projektu?

Prvi korak je ispunjavanje upitnika s osnovnim podacima, na osnovu kojeg se kreira online profil kampa. Pomoću dodijeljenog korisničkog imena i lozinke kampovi samostalno unose podatke u softver.

Koji se podaci unose?

Prate se podaci o raspoloživim i prodanim kapacitetima, broju dolazaka i noćenja te ostvarenim prihodima od smještaja. Navedeni mjesečni podaci unose se posebno za smještajne jedinice (SJ) odnosno parcele i kamp mjesta te posebno za smještajne objekte (SO) odnosno vlastite mobilne kućice, bungalove i sl. Tajnost unesenih podataka je zagarantirana, budući da se iskazuju samo prosječne vrijednosti skupine pokazatelja.

Koje su koristi za kamp od pristupanja projektu?

Benchmarking kampova omogućuje da se kampovi uspoređuju temeljem raznih indikatora poslovanja te ocjenjuju svoje mjesto u odnosu na ostale konkurente. Na mjesečnoj razini kampovi mogu generirati izvještaje online, birajući minimalno 3 kampa u kompetitivni set.
Izvještaji sadrže ključne pokazatelja poslovanja kampa poput iskorištenosti kapaciteta, ostvarene prosječne cijene, prihoda smještaja po raspoloživoj smještajnoj jedinici odnosno objektu, prihoda po noćenju, prosječne dužine boravka te faktora višestruke zauzetosti. Svi pokazatelji iskazuju se za smještajne jedinice (SJ), smještajne objekte (SO) te ukupno za cijeli kamp.
Pored navedenih financijskih pokazatelja, iskazuju se i ocjene zadovoljstva gostiju, koje se preuzimaju iz baze podataka Camping.info. U okviru tih pokazatelja iskazuje se osam ocjena: ukupni dojam, mir i tišina, vrijednost za novac, trgovina i ugostiteljstvo u kampu, ljubaznost, čistoća sanitarija, čistoća u kampu, stanje objekata za najam u kampu.
Benchmarking kampova predstavlja instrument koji omogućava kampovima da kontinuirano uspoređuju i mjere vlastito poslovanje u odnosu na vrhunsku praksu. Kampovi uključeni u ovaj projekt imaju mogućnost generiranja mjesečnih online izvještaja, na temelju proizvoljno odabranog kompetitivnog seta, koji im pružaju uvid u prosječne ključne pokazatelje poslovanja njihove konkurencije te pomažu u spoznaji i eliminiranju vlastitih nedostataka i ograničenja te u očuvanju konkurentske prednosti.

Prof. dr. sc. Sandra Janković

Voditeljica
Prof. dr. sc. Sandra Janković
+385 (0)51 294 686
sandrai@fthm.hr

Prof. dr. sc. Zdenko Cerović

Voditelj
Prof. dr. sc. Zdenko Cerović
+385 (0)51 294 685
zdenko.cerovic@fthm.hr

Dr.sc. Josipa Cvelić Bonifačić

Suradnica
Dr.sc. Josipa Cvelić Bonifačić
+385 (0)51 294 685
jcvelic@fthm.hr

Natali Suštar, mag.oec.

Suradnica
Natali Suštar, mag.oec.
+385 (0)51 294 690
natalis@fthm.hr