O nama

Što je Benchmarking

Benchmarking je projekt Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Razvoj ovog projekta započinje uspješnom implementacijom Benchmarkinga hrvatskog hotelijerstva (Hotel Benchmarking), koji se u 2014. godini proširuje na kampove, odnosno 2015. godine na inicijativu Hrvatske gospodarske komore na područje marina, hostela te lječilišta i specijalnih bolnica.

Uključivanjem u ovaj projekt menadžerima se omogućuje da ocijene svoje mjesto u odnosu na konkurente, na način da odaberu poslovne subjekte koje žele imati u svojem kompetitivnom setu (compset), na osnovu čega dobivaju personalizirane (custom made) mjesečne izvještaje s vlastitim vrijednostima pokazatelja kao i prosječnim vrijednostima konkurencije. Na taj način menadžeri mogu utvrditi jakosti i slabosti svojih tvrtki, ali i dobiti vrijedne informacije kao podlogu za upravljanje prihodima i troškovima.
Koncepcija praćenja podataka i izvještavanja pokazatelja predstavlja web-aplikaciju te je temeljena na međunarodnim standardima izvještavanja u hotelskoj industriji, suvremenim konceptima upravljanja te iskustvima najbolje prakse.
Uključivanje u ovaj projekt je u potpunosti financirano od strane Hrvatske gospodarske komore i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija.

Za benchmarking se s punim pravom može reći da predstavlja proces učenja i stjecanja znanja u svrhu primjene naučenog i poboljšanja poslovne prakse. Time benchmarking postaje instrument izgradnje učeće organizacije, a učenje je jedini način kontinuiranog prilagođavanja i postizanja izvrsnosti.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu svoje djelovanje započeo je 1960 godine. Danas Fakultet daje važan doprinos turističkom gospodarstvu Republike Hrvatske u segmentu znanosti i obrazovanja ljudskih potencijala. Zadaća je zaposlenika Fakulteta da pedagoškim i znanstvenim radom sudjeluju u realizaciji razvojnog modela hrvatskog turizma. Fakultet je danas nositelj brojnih projekata u zemlji i inozemstvu te organizator znanstvenih i stručnih konferencija i skupova.

www.fthm.uniri.hr

Voditelji projekta

Prof. dr. sc. Sandra Janković

Prof. dr. sc. Zdenko Cerović

Redoviti je profesor na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Doktorat je stekao 1993. godine na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji. Magistrirao (1990) je na SCEOZ u Rijeci. Predaje na Fakultetu kolegije Menadžment, Animacija u turizmu, Menadžment događaja i manifestacija u turizmu te je voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment u turizmu I ugostiteljstvu. Samostalno vodi ili je član više stručnih i znanstvenih projekata, te autor i koautor više od stotinjak znanstvenih i stručnih članaka. Osnivač je i danas član Predsjedništva Hrvatske udruge hotelijera i restoratera.
Prof. dr. sc. Sandra Janković

Prof. dr. sc. Sandra Janković

Redovita je profesorica na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilištu u Rijeci. Doktorat je stekla 2001. godine na Ekonomskom sveučilištu u Beču (Wirtschaftsuniversität Wien). Magistrirala (1997) je i diplomirala (1993) na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment Opatija. Sudjelovala je na mnogobrojnim specijalizacijama i stručnim putovanjima u inozemstvu. Na Fakultetu predaje kolegije Menadžersko računovodstvo, Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Upravljanje prihodima i Cost Management te obnaša funkciju pomoćnika dekana za međunarodne studije. Autorica je i koautorica šezdesetak znanstvenih i stručnih radova.