Benchmarking marina

Što je Benchmarking marina?

Benchmarking marina je projekt Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu pokrenut 2015., u suradnji s HGK. Cilj projekta je mjerenje i uspoređivanje internih pokazatelja marina.

Kako se pristupa projektu?

Prvi korak je ispunjavanje upitnika s osnovnim podacima, na osnovu kojeg se kreira online profil marine. Marine pomoću dodijeljenog korisničkog imena i lozinke sami unose podatke u softver.

Koji se podaci unose?

Podaci potrebni za unos dijele se u tri kategorije: OPĆI PODACI O MARINI (kategorija, broj raspoloživih vezova u moru i na kopnu), FIZIČKI PODACI (broj zauzetih vezova u moru i na kopnu) i PODACI O PRIHODIMA (prihodi marina od iznajmljivanja vezova, prihod od usluga, prihod od najma, potkoncesija, dozvola i odobrenja te ostali prihodi). Tajnost unesenih podataka je zagarantirana, budući da se iskazuju samo prosječne vrijednosti skupine pokazatelja.

Koje su koristi za marine od pristupanja projektu?

Benchmarking marina omogućuje da se marine uspoređuju temeljem raznih indikatora poslovanja te ocjenjuju svoje mjesto u odnosu na ostale konkurente. Na mjesečnoj i godišnjoj razini, marinama se šalju personalizirani (custom made) izvještaji o njihovom poslovanju te najviše, najniže i srednje prosječne vrijednost odabranog uzorka u kojem se nalaze najmanje 3 marine (COMPset). Izvještaji sadrže pokazatelje kao što su iskorištenost kapaciteta veza na moru i na kopnu, prosječnu cijenu zauzetog veza, poslovni prihod marine po zauzetom i raspoloživom vezu, prihod marine po raspoloživom vezu, strukturu prihoda i sl.
Benchmarking marina predstavlja instrument koji omogućava marinama da kontinuirano uspoređuju i mjere vlastito poslovanje u odnosu na vrhunsku praksu. Marine uključeni u ovaj projekt imaju mogućnost generiranja mjesečnih online izvještaja, na temelju proizvoljno odabranog kompetitivnog seta, koji im pružaju uvid u prosječne ključne pokazatelje poslovanja njihove konkurencije te pomažu u spoznaji i eliminiranju vlastitih nedostataka i ograničenja te u očuvanju konkurentske prednosti.

Prof. dr. sc. Sandra Janković

Voditeljica
Prof. dr. sc. Sandra Janković
+385 (0)51 294 686
sandrai@fthm.hr

Prof. dr. sc. Zdenko Cerović

Voditelj
Prof. dr. sc. Zdenko Cerović
+385 (0)51 294 685
zdenko.cerovic@fthm.hr

Dr.sc. Dubravka Vlašić

Suradnica
Dr.sc. Dubravka Vlašić
+385 (0)51 294 881
dubravka.vlasic@fthm.hr