Benchmarking hotela

Što je Benchmarking hotela?

Benchmarking hotela odnosno Benchmarking hrvatskog hotelijerstva (BHH) je projekt za praćenje poslovanja hrvatskih hotela, koji omogućuje usporedbu internih rezultata po istovjetnim kriterijima, uvažavajući međunarodne standarde izvješćivanja u hotelijerstvu, suvremene koncepte upravljanja te iskustva najbolje prakse. Projektnu ideju o Benchmarkingu hrvatskog hotelijerstva (BHH) Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu razvija posljednje četiri godine. U suradnji s Udrugom poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske i Istra informatičkim inženjeringom Fakultet razvija metodološki okvir te ga testno primjenjuje na manjem uzorku hotela. Značaj ove ideje prepoznale su i institucije EU te je u razdoblju od 2013. do 2015. godine financiran kroz Operativni program Europske teritorijalne suradnje Slovenija – Hrvatska u okviru kojeg je implementiran u pojedinim hotelima u Hrvatskoj i Sloveniji. Danas u ovom projektu sudjeluje preko 80 hotela u Hrvatskoj.
Fakultet ovim projektom ostvaruje svoje edukativne ciljeve, na način da hotelima u Hrvatskoj predstavlja ključne pokazatelje poslovanja u hotelijerstvu, u skladu sa svjetski poznatim standardima USALI (Uniform System of Accounts for Lodging Industry). Budući da je u svjetskom hotelijerstvu uobičajeno da hoteli međusobno razmjenjuju prosječnu cijenu sobe, RevPAR, stupanj iskorištenja i ostale pokazatelje, namjera je da se ovim projektom stvore sve potrebne pretpostavke za uspješnu usporedbu hotela na području Hrvatske.

Kako se pristupa projektu?

Prvi korak je ispunjavanje upitnika s osnovnim podacima, na osnovu kojeg se kreira online profil hotela. Pomoću dodijeljenog korisničkog imena i lozinke hoteli samostalno unose dnevne i mjesečne podatke u softver.
Uvjet da bi neki hotel pristupio benchmarkingu je implementacija USALI standarda, a sam proces punjenja podataka odvija se kao direktan transfer podataka u informacijski sustav putem macro excel datoteke.

Koji se podaci unose?

Na dnevnoj i mjesečnoj razini prate se financijski i nefinancijski podaci poslovanja hotela. Dok se na dnevnoj razini prati samo broj prodanih soba te prihodi po profitnim odjeljenjima, na mjesečnoj razini pored prihoda prate se i troškovi, posebno za profitne centre odgovornosti (smještaj, hrana, piće…) i troškovne centre odgovornosti (administracija, marketing, održavanje…). Tajnost unesenih podataka je zagarantirana, budući da se iskazuju samo prosječne vrijednosti skupine pokazatelja.

Koje su koristi za hotel od pristupanja projektu?

Svaki hotel koji sudjeluje u BHH-u daje prijedlog minimalno 3 hotela s kojima se želi uspoređivati u tzv. kompetitivnom setu, temeljem kojeg mu se svakoga mjeseca, po unosu podataka za prethodni mjesec, dostavljaju izvještaji o njegovu poslovanju u usporedbi s prosjekom pokazatelja njegovih konkurenata (minimalno 3 hotela). Izvještaji sadrže ključne pokazatelja poslovanja hotela poput iskorištenosti kapaciteta, ostvarene prosječne cijene sobe, prihoda smještaja po raspoloživoj sobi (RevPAR), ukupnoga prihoda smještaja po raspoloživoj sobi (TRevPAR) i sl.
BHH predstavlja instrument koji omogućava hotelima da kontinuirano uspoređuju i mjere vlastito poslovanje u odnosu na vrhunsku praksu. Hoteli uključeni u ovaj projekt imaju mogućnost generiranja mjesečnih online izvještaja, koji im pružaju uvid u prosječne ključne pokazatelje poslovanja njihove konkurencije te pomažu u spoznaji i eliminiranju vlastitih nedostataka i ograničenja te u očuvanju konkurentske prednosti.

Prof. dr. sc. Sandra Janković

Voditeljica
Prof. dr. sc. Sandra Janković
+385 (0)51 294 686
sandrai@fthm.hr

Prof. dr. sc. Zdenko Cerović

Voditelj
Prof. dr. sc. Zdenko Cerović
+385 (0)51 294 685
zdenko.cerovic@fthm.hr

Sonja Havliček, dipl.oec.

Suradnica
Sonja Havliček, dipl.oec.
+385 (0)51 294 686
sonjah@fthm.hr

Primjeri rezultata

Broj analiziranih hotela: 20