Benchmarking lječilišta i specijalnih bolnica

Što je Benchmarking lječilišta i specijalnih bolnica?

Benchmarking lječilišta i specijalnih bolnica je projekt Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu pokrenut 2015., u suradnji s HGK. Cilj projekta je mjerenje i uspoređivanje internih pokazatelja lječilišta i specijalnih bolnica.

Kako se pristupa projektu?

Prvi korak je ispunjavanje upitnika s osnovnim podacima, na osnovu kojeg se kreira online profil lječilišta odnosno specijalne bolnice. Pomoću dodijeljenog korisničkog imena i lozinke lječilišta i bolnice sami unose podatke o poslovanju u softver.

Koji se podaci unose?

Podaci o poslovanju unose se na godišnjoj i mjesečnoj razini. Dok se na godišnjoj razini unose podaci poput raspoloživih kreveta (posebno za potrebe HZZO-a i tržišta) kvadratura prostora, broj zaposlenih i slično, na mjesečnoj razini unose se podaci o ostvarenim prihodima po profitnim centrima kao i izvorima financiranja, prodani kreveti te ostvarena noćenja. Tajnost unesenih podataka je zagarantirana, budući da se iskazuju samo prosječne vrijednosti skupine pokazatelja.

Koje su koristi za lječilišta i specijalne bolnice od pristupanja projektu?

Benchmarking lječilišta i specijalnih bolnica omogućuje da se navedeni subjekti uspoređuju temeljem raznih indikatora poslovanja te ocjenjuju svoje mjesto u odnosu na ostale konkurente. Na mjesečnoj i godišnjoj razini, lječilištima i specijalnim bolnicama se šalju personalizirani (custom made) izvještaji o njihovom poslovanju te najviše, najniže i srednje prosječne vrijednost odabranog uzorka u kojem se nalaze najmanje 3 lječilišta odnosno specijalne bolnice (compset). Izvještaji sadrže pokazatelje iskorištenosti kapaciteta, ostvarene prosječne dnevne prodajne cijene kreveta, prihoda po raspoloživom krevetu, te strukturu prihoda prema izvorima financiranja i mjestima nastanka.
Benchmarking lječilišta i specijalnih bolnica predstavlja instrument koji omogućava kontinuirano uspoređivanje i mjerenje vlastitog poslovanja u odnosu na vrhunsku praksu. Lječilišta i specijalne bolnice uključene u ovaj projekt imaju mogućnost generiranja mjesečnih online izvještaja, na temelju proizvoljno odabranog kompetitivnog seta, koji im pružaju uvid u prosječne ključne pokazatelje poslovanja njihove konkurencije te pomažu u spoznaji i eliminiranju vlastitih nedostataka i ograničenja te u očuvanju konkurentske prednosti.

Prof. dr. sc. Sandra Janković

Voditeljica
Prof. dr. sc. Sandra Janković
+385 (0)51 294 686
sandrai@fthm.hr

Prof. dr. sc. Zdenko Cerović

Voditelj
Prof. dr. sc. Zdenko Cerović
+385 (0)51 294 685
zdenko.cerovic@fthm.hr

Dr.sc. Milena Peršić

Suradnica
Dr.sc. Milena Peršić
+385 (0)51 294 698
milenap@fthm.hr

Sonja Havliček, dipl.oec.

Suradnica
Sonja Havliček, dipl.oec.
+385 (0)51 294 686
sonjah@fthm.hr